BLI BLODDONOR

Bli blodgiver – redd liv

Som blodgiver vil din hund være med på å redde pasienter.
Blodtransfusjoner er nødvendig for overlevelse ved flere tilfeller.
I all hovedsak kan vi dele disse inn i tre hovedgrupper:

 • Sykdommer med indre eller ytre blodtap
 • Sykdommer hvor blodet mister sin evne til å transportere oksygen/næring
 • Sykdommer hvor kroppen mister sin evne til å produsere nye blodceller

Det kan dreie seg om større blodtap fra ytre eller indre blødninger. Dette sees i forbindelse med trafikkskader, fall fra store høyder, rottegift-forgiftning og blødersykdommer. Sykdommer som forandringer i milten eller omfattende sår i magetarmkanalen kan også føre til blodtap.

Spesifikke forgiftninger, blodparasitter, enkelte typer kreft og sykdommer i immunforsvaret kan hindre blodets normale transport av oksygen og næring. Andre ganger kan det dreie seg om sykdommer hvor kroppen ikke lengre kan danne nye blodceller. Dette sees i forbindelse med alvorlig nyresykdom eller ved lidelser i beinmargen. Immunforsvaret angriper blodets egne celler og pasienten mister sin evne til å produsere nye. Dette rammer oftest de røde blodcellene eller blodplatene.

Dette er alle meget alvorlige tilstander som ofte kan være livstruende. Blodet har livsviktige funksjoner som for eksempel å opprettholde væskebalansen samt sikre tilstrekkelig tilførsel av oksygen samt næring til alle kroppens organer og vev. Enkelte sykdommer og alvorlige ulykker kan føre til at blodet ikke lengre kan opprettholde sine funksjoner. I slike tilfeller er blodoverføring nødvendig for å sikre at viktige organer ikke tar skade.

Kjæledyrene våre kan motta blod fra donorer som blir selektert etter fastsatte krav. De pasientene som har behov for en blodoverføring er i en kritisk og ofte livstruende tilstand. Derfor blir det stilt høye kvalitetskrav til donorblodet som skal hjelpe mottakeren gjennom denne kritiske fasen. Blodet fra donorene analyseres på vårt laboratorium etter spesifikke prosedyrer. Det gjøres blodtypeanalyse, kryss-sjekking av blodgiver og mottaker ved gjentatt blodoverføring, samt om transfusjonshistorien er ukjent.

Til tross for disse grundige forberedelsene og godkjent kryssjekk kan pasienter oppleve uheldige transfusjonsreaksjoner. Alle blodoverføringer skjer under grundig overvåkning da det alltid vil være en risiko forbundet med dette. I et lengre perspektiv vil fremtiden til pasienten være avhengig av om den underliggende årsaken til blodmangelen blir avdekket og lar seg behandle.

Ta kontakt med veterinær ved følgende symptomer som kan tyde på blodmangel/blodtap:

 • Trafikkulykker, fall fra høyder o.l. selv om pasienten ikke har synlig blødninger (indre blødninger er vel så alvorlige)
 • Rottegift inntak (disse hemmer blodets normale koaguleringsevne)
 • Mørke (blålilla) flekker i hud eller slimhinner
 • Blod i oppkast (kan se ut som kaffegrut) eller avføring (med ferskt/rødt blod eller mørk/sort avføring)
 • Nedstemt/ trøtt
 • Nedsatt utholdenhet/ slapp
 • Blekt (porselensfarget) tannkjøtt

Fredrikstad Dyrehospital ønsker å kunne tilby blodoverføringer når dette er påkrevd. Det finnes få blodbanker for dyr i Norge. Vi har opprettet et team av fantastiske blodgivere slik at ferskt og friskt blod kan rekvireres når det er nødvendig.

Vi har flotte blodgivere ved Fredrikstad Dyrehospital som betyr mye for oss og våre kjære pasienter. Behovet er kontinuerlig og kanskje er nettopp din hund eller katt en fremtidig blodgiver?

Nedenfor kan du lese hvilke krav som stilles til donorene. Ved spørsmål om bloddonorprogrammet kontakt oss på telefon 69 30 48 30 eller på e-post mayhelen@f-d.no

 

Krav til donorhund:

 • Frisk
 • Rolig og godt gemytt
 • 1-8 år
 • Over 25kg
 • Ikke tidligere ha mottatt blod
 • Tillatelse fra eier til å barbere pels for prøvetakning
 • Årlig godkjent helseundersøkelse
 • Godkjent vaksinasjonsprogram (årlig)
 • Ikke reist utenlands, utenom Sverige (unntatt Koster)
 • Være tilgjengelig på kort varsel

 

Krav til donorkatt:

 • Frisk
 • Rolig og godt gemytt
 • 1-8 år
 • Over 4 kg
 • Ikke tidligere hat mottatt blod
 • Tillatelse fra eier til å barbere pels for prøvetakning
 • Årlig godkjent helseundersøkelse
 • Godkjent vaksinasjonsprogram (årlig)
 • Regelmessig ormekurbehandlet
 • Ikke reist utenlands, utenom Sverige (unntatt Koster)

 

Ved innlemmelse i blodgiverprogrammet må pasienten gjennom en undersøkelse. Her gjøres en grundig klinisk undersøkelse samt en blodanalyse, hvor vi undersøker pasientens helse samt screener for enkelte spesifikke sykdommer. Utover dette gjøres en blodtyping.

Hvordan foregår en bloddonasjon?

Fleksibilitet og kort reisevei er viktig, da blodgivere kan bli kontaktet til alle døgnets tider samt på helligdager.

Du og hunden/katten din kommer til oss. Veterinæren vil foreta en helseundersøkelse, ta en blodprøve og bekrefte at blodgiverkravene fremdeles er oppfylt. Blodprøven analyserer blant annet ditt dyrs blodprosent og at den ikke har noen spesifikke underliggende sykdommer som kan overføres til mottaker. Vi sjekker at blodet matcher mottaker. I enkelte tilfeller er blodprøvesvarene ikke forenelig med kravene og donasjon i må i disse tilfelle avlyses.

Vi ønsker primært at være blodgivere er våkne under prosedyren. Det er derfor viktig at blodgiveren har et rolig og godt gemytt og ikke er redd.  Dette er en steril prosedyre hvor en bit av pelsen på halsen barberes ned og huden vaskes. Vi smører på en lokalbedøvende krem slik at det ikke skal gjøre vondt. Blodet tappes fra halsvenen (en blodåre på halsen). Inngrepet er ikke smertefullt. Selve blodtappingen tar 5-15 minutter. Om blodgiver er urolig og ikke kan ligge stille får den en beroligende injeksjon. Dette for dyrets beste og for å sikre at nødvendig hygiene kan bli opprettholdt. Alle givere får ett måltid med passende mat og de som har behov får intravenøs væske.

Hvor ofte kan ditt kjæledyr gi blod?

En frisk pasient kan gi blod langt oftere enn de innkalles. I praksis vil våre donorer ikke bli innkalt mer enn 4 ganger per år.

Hvilke hensyn skal man ta etter en donasjon?

Bloddonasjonen vil ikke påvirke ditt kjæledyr, men vi anbefaler at man ikke utsetter de for kraftig fysisk belastning de første dagene. Et velbalansert kosthold med kvalitetsfôr er viktig slik at donoren kan sikre optimal produksjon av nye friske blodceller.

Hva bidrar dette til for ditt kjæledyr?

Du får en helseundersøkelse av dyret ditt i forbindelse med den innledende undersøkelsen til bloddonorprogrammet. Blodet til kjæledyret ditt vil gjennomgå flere analyser, hvor vi blant annet ser etter blodparasitter, infeksjonssykdommer og blodtype. Hver gang blod doneres, gjøres en blodanalyse på vår laboratorium.

Som takk for hjelpen får dere en valgfri pose fôr eller et gavekort på helsesjekk m/vaksine.
Ved å være en del av vårt donorprogram, bidrar du og ditt kjæledyr til at vi kan tilby våre pasienter livreddende behandling.

Les mere på facebook