Mange hunder kan av og til vise en adferd som ikke er forenelig med et sosialt liv. Vi kan da hjelpe til med å finne ut hvorfor det er blitt slik, og finne løsninger som både du og hunden din kan leve med. Noen ganger er det sykdom eller skader som gjør at dyret ikke […]

CT-undersøkelser er ett fantastisk hjelpemiddel for å stille diagnoser, kartlegge sykdomsutbredelse eller for å vurdere effekt av en behandling. Ved å bruke CT, får man en langt mer detaljert fremstilling enn det man får ved en vanlig røntgenundersøkelse. Ved en CT-undersøkelse tas det hundrevis av bilder av kroppen i tverrsnitt. Ved en slik undersøkelse får […]

Røntgenbilder er ett uvurderlig diagnostisk hjelpemiddel i veterinærmedisin. Røntgenundersøkelser kan gi viktig informasjon om mange sykdommer. Ved mistanke om frakturer er røntgenbilder helt essensielt, men radiografi brukes i mange andre sammenhenger også i indremedisinske utredninger. Røntgenbilder av brysthulen (thorax) og bukhulen (abdomen) gjøres ofte. Noen eksempler på dette er hunder eller katter som kaster opp. […]

Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder for forskjellige sykdommer, men er sjelden det første vi tar i bruk når syke dyr kommer til klinikken. Endoskopet består grovt sagt av en lyskasse og et rør med en fiberoptisk kabel. […]

Akkurat som hos mennesker, så kan hunder og katter få epilepsi. Epilepsi er karakterisert av gjentatte anfall forårsaket av unormal aktivitet i hjernen. De fleste hunder får sine første anfall når de er mellom 1-5 år. Noen raser er disponert og alle fuglehundrasene kan ha denne sykdommen. Hvis årsaken til anfallene finnes utenfor hjernen (hjertesvikt, […]

Forebyggende helsearbeid handler om å legge forholdene til rette slik at hundene ikke blir syke. Det begynner med gode oppdrettere som velger friske avlsdyr frie for arvelige defekter og med godt gemytt. Tispa skal være vaksinert før parring og tas godt vare på i drektighetsperioden med riktig foring, mosjon og ormekur. Etter fødselen tar valpene […]

Som de første i Norge ble vi autorisert til å benytte Berlock® gullimplantatbehandling mot kroniske leddsmerter, artroser, på hund og katt. Lokal gullbehandling kan hjelpe om lag 70-90% av pasienter med leddsmerter. Behandlingen foregår i full narkose men pasienten kan gå hjem få timer etter behandlingen. Pasienten bør holdes litt i ro de første 14 dager men […]

Hjertelidelser er den tredje vanligste dødsårsaken hos hund! For riktig diagnose og optimal behandling kreves en utvidet hjerteundersøkelse med moderne undersøkelse metoder. Hos oss bruker vi ultralyd som supplement til røntgen, EKG og blodtrykksmåling. Vi har i tillegg en Holter maskin, som gir en 24-timers avlesning av hundens hjerterytme. Ultralyd-diagnostikken gjør det mulig å visualisere det […]

Utslett eller kløe hos hunder kan ofte skyldes parasitter som lus, skabb og pelsmidd, men det kan også ha andre årsaker. En hudutredning kan belyse problemet. Kløe er vanlig på hund og en stor andel av hundeeierne som oppsøker oss på klinikken, søker hjelp på grunn av kløe. Hunder skal ikke vaske seg som katter gjør […]

Elektronisk merking av kjæledyr gjør det lett å finne tilbake til eier dersom dyret er kommet på avveie. Ved reise til utlandet annet enn Sverige er ID-merke et krav. Hunder, katter og ildere er foreløpig de vanligste artene som merkes. Øremerke på katt var lenge den vanligste formen for merking, men nå er det kun […]

Indremedisin er et omfattende fagfelt. Det omfatter sykdommer i indre organer, noen ganger ett organ andre ganger flere organer. Symptomene kan være klassiske som oppkast, diare, slapphet, økt drikkelyst eller dårlig matlyst. Andre ganger er de mer uspesifikke. En grundig sykehistorie er viktig før en klinisk undersøkelse. Som regel vil det være nødvendig med ytterligere […]

Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder eller behandler for mange ulike sykdommer. Den store fordelen er at det er lite eller ingen sår som skal gro etter behandlingen så dyrene kommer seg mye raskere enn ved vanlig kirurgi. […]