Vekttap er en vanlig presentasjon hos katter, spesielt eldre katter. Det kan være mange årsaker til at katten går ned i vekt. Dersom katten din har gått ned i vekt er det naturlig å tenke at den trenger en ormekur. Innvollsorm er en mulig forklaring for vekttap hos katter, spesielt de som er aktive jegere.

Det er dessverre ikke alltid slik at en ormekur vil ordne problemet. Det er andre sykdommer som er veldig vanlige, og som kan forklare vekttapet. Mange katter kommer ofte sent til veterinæren og kan ha mistet mye vekt. Det et sjeldent vi ser store vekttap hos katter med innvollsorm. De kattene som har mistet mye vekt bør undersøkes for andre sykdommer. Under er det listet de vanligste årsakene til vekttap på katter. De fleste av disse sykdommene gjelder eldre pasienter, men kan forekomme hos yngre individer. Unntaket er hypertyreose som så å si utelukkende er beskrevet hos katter over 8 år. (les mer om hypertyreose her)

Kronisk nyreinsuffisiens.
Kronisk nyreinsuffisiens er en veldig vanlig årsak til vekttap hos katt. Disse pasientene har gjerne over lengre tid tapt mye vekt. De er ofte tynne ved presentasjon. Mange av de spiser lite og kaster opp innimellom. Det er uvanlig med diare på disse pasientene. En klinisk undersøkelse vil kunne gi noen indikasjoner på om katten har nyresvikt, men diagnosen stilles ved blodprøver samt urinprøve. Prøvene kan kjøres her på klinikken.

Sukkersyke (Diabetes Mellitus type II)
Katter kan få sukkersyke som oss mennesker. De får den typen som kalles livstilsdiabetes på mennesker. Det betyr at de produserer insulin, men kroppsvevet som trenger insulin for å nyttiggjøre seg av blodsukkeret ikke er sensitivt nok for insulinen. Det resulterer i at blodsukkeret blir værende i blodet og ikke nyttiggjort i cellene som trenger det.

Det vil resultere i at blodsukkeret stiger mye. Når blodsukkeret blir høyt nok, vil sukkeret forsvinne ut av urinen. I tidligere tider når man ikke hadde kompliserte analysemetoder, stilte man diagnosen ved å smake på urinen. Den smakte søtt hos diabetikere. Den økte urineringen med sukkerholdig søt urin ga opphav til navnet (Diabetes; passere igjennom. Mellitus; som honning).

Nå trenger ikke du smake på din katts urin for å stille diagnosen. Diagnosen stilles enkelt ved blod og urinprøve her på klinikken. Sukkersyke er en komplisert sykdom, som det kan være vanskelig å forstå. Hvis du vil vite mer om sukkersyke…

Tannsykdommer
Eldre katter som kommer til klinikken blir alltid undersøkt i munnen. Tannproblemer er vanlig hos eldre katter, spesielt en sykdom som kalles TR (Tooth resorption), men de kan ha andre tannsykdommer også. Man er ikke helt sikker på årsaken til TR, men en teori er at det kommer celler fra kjevebeinet, såkalte osteoclaster som fester seg i tennene. Disse osteoclastene er normale skjelettceller og er med på en kontinuerlig remodellering av kjevebein og andre bein i kroppen ved å «spise opp» beinvev. I skjelettet finnes deg også osteblaster, en annen type celler som er med på å bygge opp beinvev. I skjelettet gjør disse cellen motsatte oppgaver, og på den måten forsvinner ikke beinvevet. Det finnes celler som bygger opp tannvev, så hvis en tann blir angrepet av TR vil den til slutt bli «spist opp» og dø. Dette er ofte svært vondt for kattene, og kan gjøre slik at de ikke spiser og dernest går ned i vekt. Dette sjekkes enkelt på en klinisk undersøkelse.

Kreft
Kreft påvirker kroppen på mange måter, og det er flere årsaker til at katter med kreft går ned i vekt. For det første føler ofte disse kattene seg dårlige, de kan miste appetitten. I tillegg er det slik at mange typer av kreft bruker veldig mye av næringsstoffene i blodet, det være seg aminosyrer, lipider, sukker og andre stoffer. Det resulterer i at katten kan gå ned i vekt selv om den spiser bra. Det er ikke alltid like lett å diagnostisere kreft hos katt. Det gjøres alltid en grundig klinisk undersøkelse.

En klinisk undersøkelse inneholder alltid en palpasjon for kuler i hud/underhud, samt palpasjon av abdominale organer. I tillegg er kreft under tungen vanlig på eldre katter. Noen ganger må kattene sederes for å få undersøkt dette området godt. Det kan også være aktuelt med røntgenbilder av brystet, ultralyd av buken eller CT-undersøkelse av disse områdene. Det er også vanlig å gjøre blodprøver.
I noen tilfeller, hvor man ikke finner årsaken til vekttapet selv etter disse prøvene, hender det at man må ha finnålsaspirater av lymfeknuter og/eller lever samt milt.

Hypertyreose hos katt
Hypertyreose er også en vanlig lidelse hos eldre katter. Høyt stoffskifte (hypertyreose) er en tilstand hvor kroppen produserer for mye stoffskiftehormon. Dette vil resultere vekttap med god appetitt og stort matinntak, disse kattene er ofte stresset, maser mye og kan kaste opp innimellom. Hvis du lurer på mer om stoffskifte hos katt, les denne linken

Mange katter kan av og til vise en adferd som ikke er forenelig med et sosialt liv. Vi kan da hjelpe til med å finne ut hvorfor det er blitt slik, og finne løsninger som både du og katten din kan leve med. Noen ganger er det sykdom eller skader som gjør at dyret ikke […]

Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder for forskjellige sykdommer, men er sjelden det første vi tar i bruk når syke dyr kommer til klinikken. Endoskopet består grovt sagt av en lyskasse og et rør med en fiberoptisk kabel. […]

Som de første i Norge ble vi autorisert til å benytte Berlock® gullimplantatbehandling mot kroniske leddsmerter, artroser, på hund og katt. Lokal gullbehandling kan hjelpe om lag 70-90% av pasienter med leddsmerter. Behandlingen foregår i full narkose men pasienten kan gå hjem få timer etter behandlingen. Pasienten bør holdes litt i ro de første 14 dager men […]

Katter kan akkurat som mennesker få hjertesykdommer. De kan ha medfødte hjertelidelser eller sykdommer som først viser seg etter noe tid. Hjertet er likt bygget opp hos katt som hos menneske med fire kammere med klaffer mellom for og hjertekammer, som på venstre side heter mitralis klaffer og på høyre side tricuspidal klaffer. For å […]

I motsetning til hundene som ofte kan få lavt stoffskifte, er det vanlig med høyt stoffskifte hos katt. Hypertyreose hos katt forekommer nesten utelukkende hos eldre katter. Vanlige symptomer på høyt stoffskifte hos katt er økt appetitt (polyfagi), vektnedgang samt varierende grad av oppkast. Men vent? Dette høres jo ut som orm, gjør det ikke? […]

Hunder, katter og ildere er foreløpig de vanligste artene som merkes. Øremerke på katt var lenge den vanligste formen for merking, men nå er det kun chip som er aktuelt. Valpene får ofte en mikrochip i forbindelse med valpevaksineringen og kattene får ofte mikrochip sammen med kastrering og sterilisering under narkose. Da kan man også […]

Indremedisin er et omfattende fagfelt. Det omfatter sykdommer i indre organer, noen ganger ett organ, mange ganger flere organer. Symptomene kan være klassiske som oppkast, diare, slapphet, økt drikkelyst eller dårlig matlyst. Andre ganger er de mer uspesifikke. En grundig sykehistorie er viktig før en klinisk undersøkelse. Som regel vil det være nødvendig med ytterligere diagnostikk som kan være Blodprøver Urinprøve Røntgenbilder Ultralydundersøkelser Bakteriologisk dyrking […]

Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder for forskjellige sykdommer, men er sjelden det første vi tar i bruk når syke dyr kommer til klinikken. Endoskopet består grovt sagt av en lyskasse, et rør med en fiberoptisk kabel og […]

Mange sykdommer og tilstander hos våre kjæledyr må opereres for at de skal bli friske og ha et godt liv. Det kan være akutte operasjoner der det er fare for livet eller planlagte operasjoner som kan forberedes i god tid. Vi har mange års erfaring som kirurger og utfører de fleste inngrep fra enkel fjerning […]

Hunder og katter får kreft, og det blir forsket mye på dette området. Kreftforskningen hos hund og katt viser at 50% av alle hunder over 10 år dør eller blir avlivet grunnet en eller annen form for kreft. Kreft er en sykdom som forårsakes av celleforandring, det vil si at de vanlige signalene som regulerer […]

I veterinærmedisin er prøvetaking en viktig del av hverdagen for å kunne diagnostisere sykdommer rask og sikkert. Vi råder over et topp moderne laboratorie med avanserte maskiner for å kunne analysere de fleste blod- og urin prøver uten å måtte sende dem til eksterne laboratorier. Vi undersøker også mange vevsprøver i mikroskop for eksempel for […]

Vi har flere veterinærer og assistenter som er etterutdannet og har mye erfaring på tenner og tannhelse hos hund og katt. Klinikken har avansert tannrom med digitalt røntgen, gassnarkose, varmematter og overvåkingsmaskiner slik at kjældyrene skal ha det så trygt og bekvemt som overhode mulig under tannbehandlingen. 75 % av alle katter over 2 år […]

  • 1
  • 2