Indremedisin er et omfattende fagfelt. Det omfatter sykdommer i indre organer, noen ganger ett organ andre ganger flere organer.

Symptomene kan være klassiske som oppkast, diare, slapphet, økt drikkelyst eller dårlig matlyst. Andre ganger er de mer uspesifikke. En grundig sykehistorie er viktig før en klinisk undersøkelse. Som regel vil det være nødvendig med ytterligere diagnostikk som kan være

Blodprøver

Urinprøve

Røntgenbilder

Ultralydundersøkelser

Bakteriologisk dyrking

Spesielle blodprøver

Spesielle tester

CT og/eller MR

Biopsier (Vevsprøver)

Vi bruker en problembasert tilnærming til pasienten. Noen ganger må vi ta mange tester for å få stilt diagnosen, andre ganger er det aktuelt med forsøksvis behandling. Vi har veterinærer med spesialistkompetanse på klinikken som vil være involvert i de vanskeligste pasientene.