Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder for forskjellige sykdommer, men er sjelden det første vi tar i bruk når syke dyr kommer til klinikken.

Endoskopet består grovt sagt av en lyskasse og et rør med en fiberoptisk kabel. Lyset går inn i endoskopet og vi kan se inn i et kikkhull og se hvordan det ser ut i enden av kabelen. Vi har det hele tilkoplet et videosystem slik vi ser det hele på en stor skjerm samt at vi kan ta bilder og film underveis. Vi har mange forskjellige skop med forskjellig diameter og noen er stive mens andre er bøyelige slik vi kan se inn i ører, nese, lunge, magesekk, forreste del av tynntarm, tykktarm, skjede, blære, ledd, buk og brysthule.

Dyrene som skal undersøkes med endoskopi må alltid ha narkose. Det er for i det hele tatt å ha mulighet for å gjøre undersøkelsen, for at ikke dyret skal bli engstelig samt for å beskytte kostbart utsyr mot skader.

Skopi av nese
Sykdommer i nesen kan vise seg på mange måter. Det kan være nysing, snøfting, snørr fra ett eller begge nesebor, neseblod eller hevelser. Oftest vil skopi være et ledd i undersøkelsen sammen med røntgen, dyrking etter bakterier eller sopp og cytologi der vi ser på celler fra en skylling av nesen. Under skopien ser vi innsiden i nesen og vi kan oppdage betennelser, fremmedlegemer som gress eller kvister eller svulster. Endoskopet har en egen biopsikanal som gjør at vi kan ta ut små vevsprøver/biopsier som vi kan få analysert.

Et vanlig problem for katter er gress i nesen. Dette kan arte seg som enten lett nysing eller snøfting, men kattene kan også bli ordentlig dårlige med oppkast, dehydrering og sterkt nedsatt almentilstand. Oftest kan man pirke gresset ut med en tang bak i munnen, men av og til må vi bruke en tang gjennom biopsikanalen. I fjor hadde vi mellom 5 og 10 katter med gress i nesen. Årsaken til problemet er oftest at kattene spiser gress og deretter kaster det opp. Gresset sniker seg opp i nesen og der blir det sittende.

Bronkoskopi eller skopi av luftveiene
Dette er nyttig i forbindelse med sykdommer i luftrøret eller langvarig lungesykdom. Langvarig hoste, hoste som ikke lar seg behandle med medisiner, akutt hoste der vi mistenker et rusk/fremmedlegeme i lungene, pustevansker eller funn på røntgenbilder av brystet er noen årsaker til at vi gjør denne undersøkelsen.
Skopet gjør at vi kan se innsiden av luftrøret og de største bronkiene. Ofte er det interessant å gjøre en skylling av luftveiene. Vi sprøyter da inn en liten mengde vann og suger det raskt tilbake. Denne væsken kan sendes til bakteriologisk undersøkelse eller vi kan undersøke den i mikroskop for å se om det er betennelse tilstede. Luftrørskollaps på små huderaser og astma hos katt er to klassiske sykdommer der endoskopi er særs nyttig.

Gastroskopi og coloskopi – skopi av magesekk og tarm.
Dette er det området der endoskopi tradisjonelt sett har vært mest brukt. Vi kan undersøke kun magesekk, magesekk og tynntarm, kun tykktarm eller begge deler. Ofte undersøker vi både foran og bak siden det kreves ganske omfattende forberedelser til disse undersøkelsene. Da er det fint å undersøke ”hele” kanalen når man først er i gang.
Dyrene må fastes mellom 24 og 48 timer for disse undersøkelsene. Dersom vi skal undersøke tykktarmen må de i tillegg drikke en del skyllevæske etter en spesiell oppskrift. Vi starter med spiserøret, går deretter inn i magesekken og videre inn i tolvfingertarmen så langt skopet rekker. Deretter snus dyret og vi undersøker tykktarmen helt opp til blindtarmen i overgangen mellom tynn- og tykktarm. Underveis ser man etter unormale ting og tar ut mange biopsier. På denne undersøkelsen er det ikke uvanlig å ta ut mellom 20 og 30 små biopsier. Disse sendes til en undersøkelse hos en patolog og er ofte vel så viktige som den visuelle undersøkelsen.

Gulping, langvarig oppkast, blodig oppkast, diarèer, blodige diarèer, vekttap og smerter ved avføring er noen grunner til å underøke med skopet, men det er viktig å undersøket dyret godt i forkant. Blodprøver og røntgenundersøkelser er viktige i utredningen av de aller fleste pasientene med disse problemene.

Under undersøkelsen kan vi oppdage magesår, fremmedlegemer i magesekken, svulster eller betennelser, men det er viktig å ta nok prøver underveis så man kan få en nøyaktig diagnose når man starter behandlingen.

Endoskopet er et veldig nyttig verktøy i utredingen av enkelte pasienter. Ta kontakt med oss på klinikken dersom du tror ditt dyr bør undersøkes eller dersom du har spørsmål til oss.

Mange katter kan av og til vise en adferd som ikke er forenelig med et sosialt liv. Vi kan da hjelpe til med å finne ut hvorfor det er blitt slik, og finne løsninger som både du og katten din kan leve med. Noen ganger er det sykdom eller skader som gjør at dyret ikke […]

Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder for forskjellige sykdommer, men er sjelden det første vi tar i bruk når syke dyr kommer til klinikken. Endoskopet består grovt sagt av en lyskasse og et rør med en fiberoptisk kabel. […]

Som de første i Norge ble vi autorisert til å benytte Berlock® gullimplantatbehandling mot kroniske leddsmerter, artroser, på hund og katt. Lokal gullbehandling kan hjelpe om lag 70-90% av pasienter med leddsmerter. Behandlingen foregår i full narkose men pasienten kan gå hjem få timer etter behandlingen. Pasienten bør holdes litt i ro de første 14 dager men […]

Katter kan akkurat som mennesker få hjertesykdommer. De kan ha medfødte hjertelidelser eller sykdommer som først viser seg etter noe tid. Hjertet er likt bygget opp hos katt som hos menneske med fire kammere med klaffer mellom for og hjertekammer, som på venstre side heter mitralis klaffer og på høyre side tricuspidal klaffer. For å […]

I motsetning til hundene som ofte kan få lavt stoffskifte, er det vanlig med høyt stoffskifte hos katt. Hypertyreose hos katt forekommer nesten utelukkende hos eldre katter. Vanlige symptomer på høyt stoffskifte hos katt er økt appetitt (polyfagi), vektnedgang samt varierende grad av oppkast. Men vent? Dette høres jo ut som orm, gjør det ikke? […]

Hunder, katter og ildere er foreløpig de vanligste artene som merkes. Øremerke på katt var lenge den vanligste formen for merking, men nå er det kun chip som er aktuelt. Valpene får ofte en mikrochip i forbindelse med valpevaksineringen og kattene får ofte mikrochip sammen med kastrering og sterilisering under narkose. Da kan man også […]

Indremedisin er et omfattende fagfelt. Det omfatter sykdommer i indre organer, noen ganger ett organ, mange ganger flere organer. Symptomene kan være klassiske som oppkast, diare, slapphet, økt drikkelyst eller dårlig matlyst. Andre ganger er de mer uspesifikke. En grundig sykehistorie er viktig før en klinisk undersøkelse. Som regel vil det være nødvendig med ytterligere diagnostikk som kan være Blodprøver Urinprøve Røntgenbilder Ultralydundersøkelser Bakteriologisk dyrking […]

Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder for forskjellige sykdommer, men er sjelden det første vi tar i bruk når syke dyr kommer til klinikken. Endoskopet består grovt sagt av en lyskasse, et rør med en fiberoptisk kabel og […]

Mange sykdommer og tilstander hos våre kjæledyr må opereres for at de skal bli friske og ha et godt liv. Det kan være akutte operasjoner der det er fare for livet eller planlagte operasjoner som kan forberedes i god tid. Vi har mange års erfaring som kirurger og utfører de fleste inngrep fra enkel fjerning […]

Hunder og katter får kreft, og det blir forsket mye på dette området. Kreftforskningen hos hund og katt viser at 50% av alle hunder over 10 år dør eller blir avlivet grunnet en eller annen form for kreft. Kreft er en sykdom som forårsakes av celleforandring, det vil si at de vanlige signalene som regulerer […]

I veterinærmedisin er prøvetaking en viktig del av hverdagen for å kunne diagnostisere sykdommer rask og sikkert. Vi råder over et topp moderne laboratorie med avanserte maskiner for å kunne analysere de fleste blod- og urin prøver uten å måtte sende dem til eksterne laboratorier. Vi undersøker også mange vevsprøver i mikroskop for eksempel for […]

Vi har flere veterinærer og assistenter som er etterutdannet og har mye erfaring på tenner og tannhelse hos hund og katt. Klinikken har avansert tannrom med digitalt røntgen, gassnarkose, varmematter og overvåkingsmaskiner slik at kjældyrene skal ha det så trygt og bekvemt som overhode mulig under tannbehandlingen. 75 % av alle katter over 2 år […]

  • 1
  • 2