FAGKURS

Kurs i endokrinologi

Tid: Fredag 1. desember og lørdag 2. desember
Sted: Fredrikstad Dyrehospital
Foreleser: Dr Stijn Niessen, DVM PhD DipECVIM-CA MRCVS
Pris: NOK 5000,- og alle inviteres på middag fredag kveld. Studentpris er 3000,-
Påmelding: Senest 15.10.17 til gro@f-d.no